Privacyverklaring

Privacy Verklaring

Wij  informeren je over het gebruik van cookies en persoonsinformatie op deze website. Dit beleid is van toepassing op contact met

De Zadelkamer
K.P. van der Veldestraat 20
7161 ZR Neede

Hierbij laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die bij ons terecht komt vertrouwelijk wordt behandeld. Hier komt onze privacyverklaring op neer:

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer er suggesties of opmerkingen zijn over de inhoud of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op.

Verantwoordelijke voor verwerking van gegevens:
Ilona ter Horst te bereiken via de algemene contactgegevens.

Opslaan persoonsgegevens algemeen

Bij een bezoek aan deze website wordt door ons geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Gegevens via formulieren en andere e-mails die je verstuurd naar de eigenaar van de website kunnen lange tijd bewaard blijven. Wanneer je wilt dat je gegevens verwijderd worden kunt je contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke.

Opdracht / afspraken

Wanneer je persoonsgegevens invult in formulieren om bijvoorbeeld een afspraak te maken of een opdracht te geven worden deze gegevens niet alleen verzonden via e-mail maar ook bewaard in ons administratiesysteem. Deze gegevens zijn door bevoegde medewerkers op te vragen om je opdracht af te handelen. Toegang tot deze gegevens is beveiligd met tenminste naam/wachtwoord beveiliging. Daarnaast is de toegang tot de gegevens behouden tot minimaal aantal medewerkers. De gegevens die in de database zijn en  je wilt dat je gegevens verwijderd worden kunt je contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke voor gegevensverwerking wanneer al je gegevens verwijderd zullen worden.

Beveiliging

Onze gehele website maakt gebruik van een  beveiliging waardoor het internetverkeer tussen jou en onze website versleuteld wordt verstuurd. Hierdoor kan dit verkeer niet worden onderschept. Dit is vooral belangrijk bij formulieren waarbij je gegevens verstuurd. Deze gegevens worden dus beveiligd verzonden. Verder is de toegang tot bestanden die te maken hebben met de website en de bijbehorende gegevens beperkt tot enkele personen die deze nodig hebben om de website en informatie beschikbaar te stellen aan jou als bezoeker.

Wijzigingen

Wij behouden het recht om het privacy beleid te wijzigen. De versie op onze website is de meest recente versie.