Werkwijze

Tijdens een eerste kennismaking met een klant voer ik een zadelpasconsult uit, ook wel de zadelcheck genoemd. Dit neemt gemiddeld 1,5 uur in beslag. Tijdens het consult is het belangrijk dat we op een droge/veilig plek kunnen staan met voldoende licht. Ook dient er tijdens een zadelpasconsult gereden te worden. De weersomstandigheden moeten gunstig zijn of er zal een binnen manege aanwezig moeten zijn.

Tijdens het zadelpasconsult let ik op de volgende punten:
(deze punten worden hieronder uitgebreider omschreven)

  • Anamnese (ziektegeschiedenis van uw paard)
  • In kaart brengen van uw paard (conformatie, afwijkingen, bijzonderheden…)
  • Opmeten van uw paard (maken van templates, meten omvang)
  • Monsteren paard rechte lijn (bekijken van bewegingsafloop)
  • Globaal onderzoek van de rug
  • Onderzoek huidige zadel
  • Passen huidige zadel (op stand en onder de man)
  • Conclusies en aanbevelingen/oplossingen bestaande situatie

De kosten voor een volledig consult bedraagt €80,- excl reiskosten

Hieronder wordt het pasconsult nader toegelicht:
Uiteraard vindt er allereerst een kennismaking plaats met het paard en de ruiter of amazone waarvoor een afspraak is gemaakt. Er wordt een anamnese afgenomen waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd naar de leeftijd, het gebruik en het niveau van het paard.

Vervolgens vindt er een beoordeling van de bouw en bespiering van het paard plaats. De rug wordt nagevoeld op pijnlijke plekken, warmte en zwellingen.

Er worden meerdere templates (mallen) van het paard gemaakt om onder andere de breedte en symmetrie en het verloop van de rug van het paard vast te leggen.

De templates worden vervolgens op papier getekend zodat deze bewaard kunnen blijven.

De gangen van het paard worden beoordeeld op de rechte lijn in stap en draf. Als het paard bijvoorbeeld niet recht is kan dit ook invloed hebben op het zadel waardoor dit naar een kant kan zakken.

Er wordt een aanvang gemaakt met het passen van het huidige, nieuwe of tweedehandse zadel. Hierbij wordt onder andere gelet op de balans, de drukverdeling, de boommaat en de lengte van het zadel.

Als er een zadel is gekozen dat in stand goed ligt op het paard, wordt de ruiter erop gezet. Het is belangrijk dat er ook met de ruiter op het paard voldoende ruimte rond de wervelkolom overblijft en dat het zadel netjes op zijn plek blijft liggen. Hierna wordt er met het zadel gereden in stap, draf en galop.

Het consult wordt afgesloten met een advies met betrekking tot het huidige zadel of een nieuw aan te kopen zadel.

Social Media

De Zadelkamer

De Zadelkamer

Elsmansdijk 11

7161 NA Neede

Contact

Email: info@de-zadelkamer.nl
Tel.: 0614148829 (graag via de app)